obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Vzťah k literatúre poznačil nielen skladateľské dielo Juraja Hatríka; dar vytvárať a sformulovať slovom i písmom svoje názory zúročil i v práci moderátorskej (uvádzanie prehrávok, besied či koncertov) a písomnej (odborné teoretické reflexie, analýzy, úvahy, eseje, poézia i próza, scenáre a i.). Odborne fundované výsledky v tejto oblasti ho kvalifikovali získať akademický titul profesor nielen v oblasti kompozície, ale aj hudobnej teórie.

Hlas pamäti - portrét skladateľa Juraja Hatríka

Kniha rozhovorov a radu literárnych a odborných textov, ktoré predstavujú Juraja Hatríka ako skladateľa, pedagóga, teoretika, autora množstva skladieb i ako mysliaceho a cítiaceho človeka - umelca. V knihe sú zaradené ukážky vlastnej literárnej tvorby, odborné texty, úvahy, eseje, referáty, analýzy a i.

Zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková.
H plus 2003


Priložený súbor: Hlas pamäti.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti obsah.pdf