obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Integratívne hudobnodramatické projekty tvoria značnú časť tvorivej aktivity Juraja Hatríka. Zahŕňajú niekoľko typov: rozhlasové relácie, ktoré vznikali v 70. a 80. rokoch 20. stor. v cykle Vysielanie pre materské a základné školy, televízne relácie z toho istého obdobia - klubové stretnutia pre mladých a s mladými, ako i inscenácie a filmy.
V tom istom čase sa venoval i integratívnej koncepcii Výchovných koncertov pre školy (VKŠ), kedy začal spolupracovať s umeleckou agentúrou Slovkoncert (teraz Oddelenie vonkajších vzťahov Hudobného centra).
Po návrate na vysokoškolskú pôdu zaviedol predmet Hudobná dielňa, z ktorého vzišlo mnoho podnetov ako pre nové programy VKŠ, tak i námety na prácu s deťmi v rámci umeleckej výchovy a vzdelávania.
Mnohé impulzy a námety tvorivo aplikoval v prostredí hendikepovaných detí v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce, kde pravidelne chodil takmer 30 rokov.
Pedagogickú koncepciu Juraja Hatríka rozvíjajú jeho nasledovníci z radov spolupracovníkov a bývalých študentov.

Cirkus Muzikus

hudobno-scénický výchovný projekt pre deti

www.youtube.com/watch?v=XF7IZM2NYe4

úryvok:
www.youtube.com/watch?v=ObWHnieiIY0


Melódia nad zlato

hudobno-scénický výchovný projekt pre deti


úryvok:
www.youtube.com/watch?v=mIr0w4B-DHQ

Distribúcia na školy: Hudobné centrum

Spievaj, klavír!

Projekt Spievaj, klavír! vznikal postupne v rokoch 1998 - 2012. Zo zbierky klavírnych miniatúr, ktorá je pestrou zmesou detských riekaniek, popevkov, pesničiek a hier z rôznych autorových projektov autor vytvoril scenár hudobno-dramatického projektu. Materiál možno využiť na mnoho spôsobov - popri pôvodnom určení na interpretáciu malým klaviristom (1. - 4. ročník ZUŠ), tak i ako percepčné vzorky na poznávanie výrazových prostriedkov hudby (realizované na celoslovenskom kole súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord 2012) a možno z neho vytvárať menšie či väčšie hudobno-dramatické celky (hudobná dielňa na seminári Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní Bratislava 2012, divadelné predstavenie ZUŠ Ľudovíta Fullu Ružomberok 2013).

Materiál:

1. klavírna zbierka Spievaj, klavír! – notové vydanie (H plus)
2. nahrávka zbierky Spievaj, klavír! na CD Stopy – František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka (H plus)
3. pracovný videozáznam workshopu v rámci súťaže o titul MuMudr. – Hnúšťanský akord, Rimavská Sobota 2012
4. rozhlasová relácia Akcenty – rezonancie, spracovanie workshopu z Rimavskej Soboty (14. 4. 2012, Rádio Devín)
5. scenár k hudobno-scénickej hre (In: Kapitoly z integratívnej umeleckej pedagogiky a didaktiky, MPC 2012)
6. partitúra inštrumentálnych vstupov do scénickej hry
7. videozáznam predstavenia ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 2013

Priložený súbor: Spievaj, klavír! scenár.doc
Priložený súbor: Hatrík Spievaj, klavírm45.jpg
Priložený súbor: CD Stopy obálka originál.jpg
Priložená fotka: P1070784m.jpg
Medzi Trpaslúšikmi

Cyklus hudobných rozprávok na vlastné scenáre a texty Ľ.Feldeka (každá časť do 15 min. - + SR - o SRo, O - TDM) vznikol v roku 1986 ako vysielanie pre materské školy. 7 Trpaslúšikov (reprezentujú 7 tónov diatonického radu) sprevádza uja Reportéra po ich zázračnej krajine - krajine znejúceho slnka.
Príbehy sú vhodným materiálom na využitie v hudobnej výchove na základnej škole (1. - 2. ročník), ako i pre vyučovanie hudobnej náuky v prípravnom štúdiu a v 1. ročníku základnej umeleckej školy. Vydané na gramoplatniach OPUS (1988), notový a textový materiál pre učiteľov vyšiel v metodickej príručke Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti I. (Eva Čunderlíková, H plus 2009).

V priloženom súbore nájdete krátku ukážku z metodického materiálu pre učiteľov.

NOVINKA: Cyklus príbehov Medzi Trpaslúšikmi nedávno vyšiel aj na 2CD vo vydavateľstve OPUS


Priložený súbor: _vyr_1782Trpaslusikovia_cover-295.jpg
Priložený súbor: Medzi Trpaslúšikmi úryvok.pdf
Priložené audio: Pieseň Trpaslúšikov.mp3
Priložené audio: Pieseň o zasnežených saniach.mp3
Priložené audio: piesen o babkinom tichu.mp3
Záhadné pesničky

Cyklus hudobných príbehov pre 8 - 9-ročné deti vznikol v rokoch 1987 - 88 v cykle rozhlasového vysielania pre základné školy. Protagonistami príbehov sú súrodenci - dvojčatá Zorka a Bystrík, ktoré rady vymýšľajú, hrajú sa, sú zvedavé - a navyše, učia sa hrať na klavíri. So svojím veľkým priateľom, slepým ujom Radudajom riešia záhady, ukryté v hudbe. Vo chvíľach čarovania sa im otvára svet hudobných obrazov, do ktorých môžu priamo vstupovať...
Príbehy sú dostupné na komplete 3 CD, ktoré vyšli ako nepredajná príloha k metodike pre ZUŠ Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti II. (Eva Čunderlíková, H plus 2009). V metodike sa nachádza aj notový materiál a texty pre učiteľov.

Priložené audio: liecenie babiky uryvok.mp3
Priložený súbor: Záhadné pesničky.pdf
Statočný cínový vojačik

Projekt s viacerými výstupmi, založený na metaforizácii 12 tónov chromatickej stupnice ako 12 cínových vojačikov. Vychádza z motívu rovnomennej rozprávky H.Ch.Andersena.

Statočný cínový vojačik - spevohra v 2 dejstvách
Statočný cínový vojačik - projekt hudobnej dielne s možnosťou hudobno-dramatického výstupu
Suita H.CH.A. zo spevohry pre klavír sólo
TOY BOX H.CH.A. - hra s 12 tónmi na báze rozprávkovej alegórie a vlastnej hudby
Sen 12 cínových vojačikov o škaredom kačiatku - projekt hudobnej dielne, metodický list
Hľadajte ma, deti - skrývačková melódia pre bystré hlavy, materiál k súťaži o titul MuMudr. a Cenu Juraja Hatríka

Priložený súbor: Hatrík Suita HCHAm15.jpg
Priložené audio: pochod 11 vojacikov a jednonohy cv.mp3
Priložené audio: odlievanie vojacikov uryvok.mp3
Priložený súbor: TOY BOX.jpg