obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Vzťah k literatúre poznačil nielen skladateľské dielo Juraja Hatríka; dar vytvárať a sformulovať slovom i písmom svoje názory zúročil i v práci moderátorskej (uvádzanie prehrávok, besied či koncertov) a písomnej (odborné teoretické reflexie, analýzy, úvahy, eseje, poézia i próza, scenáre a i.). Odborne fundované výsledky v tejto oblasti ho kvalifikovali získať akademický titul profesor nielen v oblasti kompozície, ale aj hudobnej teórie.

Juraj Hatrík: Cesty za hudbou a k hudbe

Súborné vydanie publikovaných textov - výber z rokov 1966 - 2014 (štúdie - úvahy - analýzy)

obsah: v prílohe

310 strán, farebná notová a obrazová príloha
cena: 22,- €

H plus 2016, ISBN 978-80-88794-61-5

Priložený súbor: Cesty_za_hudbou_a_k_hudbe obsah na web.pdf
Priložený súbor: obálka 4.jpg
Hlas pamäti - portrét skladateľa Juraja Hatríka

Kniha rozhovorov a radu literárnych a odborných textov, ktoré predstavujú Juraja Hatríka ako skladateľa, pedagóga, teoretika, autora množstva skladieb i ako mysliaceho a cítiaceho človeka - umelca. V knihe sú zaradené ukážky vlastnej literárnej tvorby, odborné texty, úvahy, eseje, referáty, analýzy a i.

Zhovárala sa a zostavila Eva Čunderlíková.
H plus 2003


Priložený súbor: Hlas pamäti.pdf
Priložený súbor: Hlas pamäti obsah.pdf
Bav ma!

con brio

Priložený súbor: Bav ma!.pdf