obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Pracovné

Späť na výber skupiny

obrázok z galérie
S Eugenom Suchoňom - beseda v Klube skladateľov
obrázok z galérie
S Jánom Cikkerom - beseda v Klube skladateľov
obrázok z galérie
S Ottom Ferenczym - beseda v Klube skladateľov
obrázok z galérie
Jubilejné stretnutie s Bohdanom Warchalom v Klube skladateľov (vľavo Eva Čunderlíková) 1980
obrázok z galérie
Miro Bázlik, Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka - beseda v Klube skladateľov 1981
obrázok z galérie
Juraj Hatrík ako hosť Miroslava Horníčka - Dom slovenskej kultúry, Praha 1989
obrázok z galérie
Beseda v stredisku Hudba a mládež s Vierou Žilinčanovou a Ivanom Hrušovským 1987
obrázok z galérie
Medzi deťmi v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce 1981
obrázok z galérie
Dni základných umeleckých škôl - Umelecká beseda slovenská, Bratislava 1994
obrázok z galérie
Na hodine hudobnej analýzy, HTF VŠMU Bratislava 2009
obrázok z galérie
Na hodine hudobnej analýzy, HTF VŠMU Bratislava 2010
obrázok z galérie
Hudobná dielňa na seminári Pedagogická Dvorana 2006
obrázok z galérie
Beseda s výtvarnými umelcami (zľava: Ladislav Čarný, Rudo Fila, Marián Mudroch) na seminári Pedagogická Dvorana 2005
obrázok z galérie
Beseda s režisérom Dušanom Hanákom na seminári Pedagogická Dvorana 2005
obrázok z galérie
Na prezentácii knihy Hlas pamäti, Klub skladateľov (zľava: Juraj Hatrík, Quido Hölbling, Kamil Vyskočil) 2003