obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Ajhľa, príroda!

Cykly detských zborových obrazov so sprievodom klavíra na texty slovenských ľudových hádaniek (upravených, doplnených a zostavených autorom).

I. Vysoký otec - široká mať... (Zem - Mundus)
II. Nie som človek, predsa žijem... (1. cyklus: Rastliny - Herbae)
III. Nie som človek, predsa žijem... (2. cyklus: Živočíchy - Animalia)

1995-1997; + H plus 2014

www.youtube.com/watch?v=uidY_ZfLfWs

Priložený súbor: Ajhľa príroda 1 zm.jpg
Priložený súbor: Ajhľa príroda 2 zm.jpg
Priložený súbor: Ajhľa príroda 3 zm.jpg
CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia

Obsah:

Fogli d´album – impastamenti sottili / Lístky do pamätníka – drobné splynutia (I. Cameretta „Contatti“ / I. skrinka – Dotyky, II. Cameretta „Collegamenti“ / II. skrinka – Spojenia, III. Cameretta / III. skrinka – Cantabile)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Páperie; Líc a rub)
Štyri intermezzá (Krokodíl a rieka Níl – Motýlik Eliška – Hry pod veľkým slnkom – Motýľ)
Hommage à Hesse (Beharrlichkeit des Herzens / Vytrvalosť srdca – Spruch / Výrok)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Chvíľa s Bachom I: Kdeže sú dámy dávnych čias?)
Smutno spieva vtáčik / Sorgset sjunger fågeln, canzona quasi una fantasia per mano sinistra (klavír ľavou rukou)
Ad matrem (Poledne...)

o 2013 Pavlík Records

http://www.qobuz.com/album/juraj-hatrik-impastamenti-sottili-drobne-splynutia-eniko-ginzery-juraj-susanik-vladimir-sawicz-detsky-spevacky-zbor-sro-ivan-palovic-veronika-prokesova-frantisek-pergler-petra-noskaiova-martina-mesticka-spevacky-zbor-mesta-bratislavy-stefan-bucko/8586002481211

Priložené audio: spojenia uryvok.mp3
Zlatý tucet

Golden Dozen

pesničiek pre detské hlasy a klavír
songs for children´s voices and piano

I. Osmijankova kapsa (1. Osmijankov tulácky popevok- 2. Pieseň o Babkinom tichu - 3. Pieseň o zasnežených saniach - 4. Pesnička semienku)
II. Radudajova čarovacia palička (5. Radudajova čarovacia pesnička - 6. Vtáčik malý sadol raz... - 7. Vták starý, múdry... 8. Keď v nebi vyhrávajú)
III. Pelle Otvorušká - náš kamarát (9. Ide Pelle! - 10. Pieseň pre malú Rae - 11. Pieseň zmúdrenia - 12. Stonožka)

2009 ; cca 20 min. - + H plus 2009 - o Slovak Radio Records 2013 (in: CD Život v piesni, Detský spevácky zbor SRo, dir. Adrián Kokoš)

www.youtube.com/watch?v=qBr-ubTkjH8&feature=player_embedded#!

www.youtube.com/watch?v=DKbqeF_87c4&feature=youtu.be

Priložený súbor: Hatrík Zlatý tucet.jpg
Ad matrem... (Poledne..)

Ad matrem... (Noon...)

hudobný obraz pre flautu, miešaný zbor (jednohlasný) a klavír na báseň A. Heyduka

2005, 4 min. + H plus 2005 o Pavlík Records 2013 (In: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia)

www.youtube.com/watch?v=vnmLGO7cBRA

Priložený súbor: Hatrík Ad matrem.jpg
Dve balady podľa Villona

pre miešaný zbor a capella

I. Balada o bezvýznamných rečiach
II. Balada o prísloviach

2004, cca 8 min. - + H plus 2005

Priložený súbor: Hatrík Dve balady.jpg
Priložené video: http://www.youtube.com/watch?v=RdOABRzdirg
Deti píšu Bohu I (prosby, kritiky, spovede...)

Children Write to God... (prayers, critiques, confessions)

12 miniatúr na autentické detské texty pre spievajúceho klaviristu (alebo pre spev a klavír),
tiež verzia pre detský zbor a komorný orchester)

12 miniatures on authentic children´s texts for children´s voices and piano/chamber string orchestra

2000, + H plus 2001, 2006 - o Slovak Radio Records 2009 (in: CD Paleta tónov)

Priložené audio: duse.mp3
Priložený súbor: Deti píšu Bohu kl.jpg