obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Für Enikö pre cimbal sólo / for cimbalom solo

1. Slza v oku / Tear in the Eye
2. Ťažké rozhodnutie / Difficult Decision
3. Slzy /Tears
4. Tiché svetlo / Quiet Light
5. Hommage à Hesse

2009-2011 - o Hevhetia (in: CD Enikö Ginzery Overflowing Crystals)

www.youtube.com/watch?v=JQq1jR8sSC4

Sonatína pre husle a violončelo

1. Preludio - 2. Adagio - 3. Rondo

1980; 10 min. - + HF 1982

Adagio - Preludio:
www.youtube.com/watch?v=WCmRkWeR3GQ

CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia

Obsah:

Fogli d´album – impastamenti sottili / Lístky do pamätníka – drobné splynutia (I. Cameretta „Contatti“ / I. skrinka – Dotyky, II. Cameretta „Collegamenti“ / II. skrinka – Spojenia, III. Cameretta / III. skrinka – Cantabile)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Páperie; Líc a rub)
Štyri intermezzá (Krokodíl a rieka Níl – Motýlik Eliška – Hry pod veľkým slnkom – Motýľ)
Hommage à Hesse (Beharrlichkeit des Herzens / Vytrvalosť srdca – Spruch / Výrok)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Chvíľa s Bachom I: Kdeže sú dámy dávnych čias?)
Smutno spieva vtáčik / Sorgset sjunger fågeln, canzona quasi una fantasia per mano sinistra (klavír ľavou rukou)
Ad matrem (Poledne...)

o 2013 Pavlík Records

http://www.qobuz.com/album/juraj-hatrik-impastamenti-sottili-drobne-splynutia-eniko-ginzery-juraj-susanik-vladimir-sawicz-detsky-spevacky-zbor-sro-ivan-palovic-veronika-prokesova-frantisek-pergler-petra-noskaiova-martina-mesticka-spevacky-zbor-mesta-bratislavy-stefan-bucko/8586002481211

Priložené audio: spojenia uryvok.mp3
Vysoký je banánovník

Štyri piesne na texty malajskej ľudovej poézie pre soprán a husle
1974, cca 7 min. - + HF - o SRo

Fogli d´album - impastamenti sottili per salterio, stromenti facili e Voci

Lístky do pamätníka - drobné splynutia pre cimbal, ľahkoovládateľné nástroje a hlasy

Sheets of Album/ Delicate Fusions for cimbalom, 10 children´s players the Orff instruments and children voices

Skladba - projekt (reťaz miniatúr) pre dospelého hráča na cimbal, 10 detských hráčov na nástroje z Orffovho inštrumentára a detské hlasy.

I. Dotyky/Contatti/Touches
II. Spojenia/Collegamenti/Fusions
III. Cantabile

2009 o H plus 2010 (In: DVD Malí a veľkí - ruka v ruke) o Pavlík Records 2013 (In: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia)

Premiéra 23. februára 2010 Bratislava

Priložený úryvok z 2. skrinky "Spojenia" deti pri naštudovaní nazvali "Rozprávka".

Priložený súbor: Fogli d´album obálka 2_Page_1.png
Priložené audio: spojenia uryvok.mp3