obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Litánie okamihu

The Litany of a Moment

symfonická poéma pre veľký orchester, inšpirovaná rovnomennou básňou Artura Lundkvista: ...okamih - to jediné, čo máme a čo neustále strácame...
2000, cca 30 min. – + HF

Premiéra 29./30.3.2001 Bratislava, Slovenská filharmónia, dir. Ondrej Lenárd

Ostatné uvedenie: 17./18.2.2011 (viď pozvánka)

Priložená fotka: pozvánka Litánie okamihu.jpg