obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Nonetto di studi facili per fisarmonica

1. cena v medzinárodnej skladateľskej súťaži Castelfidardo 1993
1. PREMIO Concorso Internazionale di composizione Castelfidardo 1993

1993, 15 min. - + EDIZIONI CURCI Milano - o Diskant 2008 (in CD: ACCORDION MONOLOGUE, Rajmund Kákoni)

Priložené audio: Nonetto A.mp3
Priložené audio: Nonetto B.mp3
Priložené audio: Nonetto C.mp3
Monológy pre akordeón

1. Koncertný
2. Melancholický
3. Kontrapunktický
4. Variačný

1965-67
40 min. - + HF - o SRo, STV, HF(CD)

o Diskant 2008 (Melancholický monológ in CD: ACCORDION MONOLOGUE, Rajmund Kákoni)
o HF 1994 (in CD: Choral Fantasia - Contemporary Slovak Accordion: Variačný monológ, Jarmila Luptovská, Koncertný monológ, Valerián Tokár)

/www.youtube.com/watch?v=BlQ5FBphHS0

Sentencie

Sentences

pre akordeón / for accordion

1969, 12 min. - + Opus, HF - o HF 1994 (in CD: Choral Fantasia - Contemporary Slovak Accordion, Ľubomír Žovic)

www.youtube.com/watch?v=jEl7YO113CE