obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Nové tituly z klavírnej tvorby vo vydavateľstve H plus

Sonáta cis mol (1960)

ISMN 979-0-68506-028-4

Drobnosti pre klavír I - z mladých liet
"Spievajže si, spievaj!"
1. Päť slovenských ľudových piesní (1963)
2. Pieseň lesa (1956)
3. Tam popod Branisko (1998)
4. Ozveny (Tichej) noci (2000)
5. Canzonetta anche dolorosa (2003)

ISMN 979-0-68506-025-3

Drobnosti pre klavír II - z mladých liet
"Do tanca i do kroku"
1. Brilantná mazurka
2. Menuet
3. Gavotta
4. Smútočný pochod
5. Valčík cis mol

ISMN 979-0-68506-026-0

Priložený súbor: obálka Drobnosti -1 A4.jpg
Graffiti in misura di Carl Czerny op. 849

pre 3 hráčov na klavíri

Autor vybral 6 Czernyho etud a dokomponoval vrchný a spodný part. Skladby venoval žiakom a učiteľom ZUŠ so zmyslom pre hravosť a recesiu...
"Základným prvkom a východiskom klavírnej hravej klauniády by mal byť kontrast medzi akademickou virtuozitou interpretácie originálnych etud C. Czernyho (učiteľ vo večernom obleku, s motýlikom a p.) a uličníctvom dvoch detských interpretov (žiaci, kostýmovo ako malí, ale štýloví klauni – červený nos na gumu a p.). Na niektorých miestach sa part hráčov A, B kryje s notami v origináli; pri hre na jednom klavíri ich možno vynechať, ale zo situácie, že obaja hráči majú k dispozícii spoločné klávesy, možno vyťažiť situačnú komiku, krkolomné zvraty, nezvyklé úhozové pozície atď..."

2014; + H plus 2015

Priložený súbor: partitura jednoriadková.pdf
CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia

Obsah:

Fogli d´album – impastamenti sottili / Lístky do pamätníka – drobné splynutia (I. Cameretta „Contatti“ / I. skrinka – Dotyky, II. Cameretta „Collegamenti“ / II. skrinka – Spojenia, III. Cameretta / III. skrinka – Cantabile)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Páperie; Líc a rub)
Štyri intermezzá (Krokodíl a rieka Níl – Motýlik Eliška – Hry pod veľkým slnkom – Motýľ)
Hommage à Hesse (Beharrlichkeit des Herzens / Vytrvalosť srdca – Spruch / Výrok)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Chvíľa s Bachom I: Kdeže sú dámy dávnych čias?)
Smutno spieva vtáčik / Sorgset sjunger fågeln, canzona quasi una fantasia per mano sinistra (klavír ľavou rukou)
Ad matrem (Poledne...)

o 2013 Pavlík Records

http://www.qobuz.com/album/juraj-hatrik-impastamenti-sottili-drobne-splynutia-eniko-ginzery-juraj-susanik-vladimir-sawicz-detsky-spevacky-zbor-sro-ivan-palovic-veronika-prokesova-frantisek-pergler-petra-noskaiova-martina-mesticka-spevacky-zbor-mesta-bratislavy-stefan-bucko/8586002481211

Priložené audio: spojenia uryvok.mp3
CD STOPY / TRACES

František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka
František Pergler Performs Piano Pieces by Juraj Hatrík

obsah:
Dvaja nad kolískou... – malý triptych pre klavír, inšpirovaný Lupienkami z jabloní Milana Rúfusa
Spievaj, klavír! – zbierka pre malých klaviristov
Bolo - nebolo... – triptych pre klavír sólo inšpirovaný básňou Madrigal Tomasa Tranströmera
Stopy – sonáta pre klavír (sopran solo ad libitum) inšpirovaná autorovou rovnomennou piesňou z cyklu Tri venovania na text Františka Bábelu
bonus:
Pieseň pre malú Rae na vlastný text podľa Richarda Bacha

František Pergler - klavír
Tereza Maličkayová - soprán (Pieseň pre malú Rae)

H plus 2011
www.hplus.sk/index.php?section=2&category=12

Priložený súbor: CD Stopy obálka originál.jpg
Dvaja nad kolískou

– malý triptych pre klavír, inšpirovaný Lupienkami z jabloní Milana Rúfusa

Two Over The Cradle...
– little triptych for piano inspired by Petals from Apple Trees by Milan Rúfus

1. Dana rúčky, dana...Uspávanka (Lenke)
2. Varila myšička kašičku...Hra (Miškovi)
3. Klnka, klnka, daj nám slnka... Modlitba (Eliške)

2008 ; 21 min. + H plus 2008 - o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

vizualizácia 1. časti Dana rúčky, dana:
www.youtube.com/watch?v=joWgtOmS7OQ


Priložený súbor: Hatrík Dvaja nad kolískouzm.jpg
Spievaj, klavír!

Piano, Sing!

zbierka riekaniek, popevkov, tancov a pesničiek z vlastných hudobných rozprávok a hudobno-výchovných programov pre malých klaviristov

collection of rhymes, tunes, dances and songs from own music tales and music-educative programmes for little pianists

1998, + H plus 1998 o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

Pozri tiež v sekcii PROJEKTY

www.youtube.com/watch?v=x5ONTMlypaI


Priložený súbor: Hatrík Spievaj, klavírm45.jpg
Bolo - nebolo...

There Was - There Was Not...

triptych pre klavír sólo
2005, cca 22 min. + H plus 2011 o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

Priložený súbor: Bolo - nebolo obal.jpg
Stopy

Traces

sonáta pre klavír so sopránovým sólom ad libitum (jednočasťová)
2008, cca 20 min. + H plus 2011 o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

Priložený súbor: Stopy obal.jpg
Priložené audio: sonata stopy uryvok.mp3
Klíčenie semienok

Sprouting Seeds

zbierka klavírnych skladieb (1. - 7. ročník ZUŠ). Spoločným menovateľom je zdanlivo nezáväzná hra s motívmi, "hudobnými semienkami", ktoré pučia, rastú, vyvíjajú sa, košatejú...
2011, + H plus Bratislava 2011 o Pavlík Records 2013 (in: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia: Štyri intermezzá)

www.youtube.com/watch?v=8vuS_oZjEHg


Priložený súbor: Klíčenie semienok.jpg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obsah.pdf
Smutno spieva vtáčik...

(canzona quasi una fantasia per mano sinistra)

Sorgset sjunger fågeln...

Bird Is Sadly Singing...

Použitá slovenská ľudová pieseň je z Gemera.

Venované T. Tranströmerovi, veľkému švédskemu básnikovi, ktorý pre ťažkú chorobu prišiel o možnosť hrať na klavíri obomi rukami...
Dokončené v dňoch, kedy odchádzal z tohoto sveta veľký slovenský básnik Milan Rúfus.

Predpremiéra 8. apríla 2011 Bratislava, František Pergler
Premiéra 1. mája 2011 Bratislava, Zuzana Biščáková

2009, cca 10 min. - + H plus 2011 o Pavlík Records 2013 (In: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia)

Priložené video: http://www.milanrufus.se/
Priložený súbor: Smutno spieva vtáčik.jpg
Búvaj, Dieťa krásne

úprava najznámejších kolied pre deti, klavír 6-ručne

www.youtube.com/watch?v=52tlnXKEeSU

www.youtube.com/watch?v=xBC7KY8IutM

Toccata

pre klavír
1963 4 min. + HF

Priložené video: http://www.youtube.com/watch?v=epGPxRHn8uc
Deti píšu Bohu I (prosby, kritiky, spovede...)

Children Write to God... (prayers, critiques, confessions)

12 miniatúr na autentické detské texty pre spievajúceho klaviristu (alebo pre spev a klavír),
tiež verzia pre detský zbor a komorný orchester)

12 miniatures on authentic children´s texts for children´s voices and piano/chamber string orchestra

2000, + H plus 2001, 2006 - o Slovak Radio Records 2009 (in: CD Paleta tónov)

Priložené audio: duse.mp3
Priložený súbor: Deti píšu Bohu kl.jpg