obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Tu nájdete informácie o skladateľskom diele Juraja Hatríka - kompletný chronologický zoznam a podrobnejšie informácie o vybraných skladbách s notovými, audio- či audiovizuálnymi ukážkami.

Nové tituly z klavírnej tvorby vo vydavateľstve H plus

Sonáta cis mol (1960)

ISMN 979-0-68506-028-4

Drobnosti pre klavír I - z mladých liet
"Spievajže si, spievaj!"
1. Päť slovenských ľudových piesní (1963)
2. Pieseň lesa (1956)
3. Tam popod Branisko (1998)
4. Ozveny (Tichej) noci (2000)
5. Canzonetta anche dolorosa (2003)

ISMN 979-0-68506-025-3

Drobnosti pre klavír II - z mladých liet
"Do tanca i do kroku"
1. Brilantná mazurka
2. Menuet
3. Gavotta
4. Smútočný pochod
5. Valčík cis mol

ISMN 979-0-68506-026-0

Priložený súbor: obálka Drobnosti -1 A4.jpg
Legenda o Breze PREMIÉRA

Premiéra posledného hudobno-dramatického diela - projektu pre deti a mládež sa uskutočnila v nedeľu 17. októbra 2021 v súkromnom Divadle VIOLA Prešov.
Partitúra a party sú dostupné na objednávku vo vydavateľstve H plus Bratislava:
www.hplus.sk

Priložený súbor: Legenda o Breze obálka 4c def.jpg
Priložený súbor: IMG_6185zm.jpg
Priložený súbor: IMG_6182zm.jpg
Graffiti in misura di Carl Czerny op. 849

pre 3 hráčov na klavíri

Autor vybral 6 Czernyho etud a dokomponoval vrchný a spodný part. Skladby venoval žiakom a učiteľom ZUŠ so zmyslom pre hravosť a recesiu...
"Základným prvkom a východiskom klavírnej hravej klauniády by mal byť kontrast medzi akademickou virtuozitou interpretácie originálnych etud C. Czernyho (učiteľ vo večernom obleku, s motýlikom a p.) a uličníctvom dvoch detských interpretov (žiaci, kostýmovo ako malí, ale štýloví klauni – červený nos na gumu a p.). Na niektorých miestach sa part hráčov A, B kryje s notami v origináli; pri hre na jednom klavíri ich možno vynechať, ale zo situácie, že obaja hráči majú k dispozícii spoločné klávesy, možno vyťažiť situačnú komiku, krkolomné zvraty, nezvyklé úhozové pozície atď..."

2014; + H plus 2015

Priložený súbor: partitura jednoriadková.pdf
Ajhľa, príroda!

Cykly detských zborových obrazov so sprievodom klavíra na texty slovenských ľudových hádaniek (upravených, doplnených a zostavených autorom).

I. Vysoký otec - široká mať... (Zem - Mundus)
II. Nie som človek, predsa žijem... (1. cyklus: Rastliny - Herbae)
III. Nie som človek, predsa žijem... (2. cyklus: Živočíchy - Animalia)

1995-1997; + H plus 2014

www.youtube.com/watch?v=uidY_ZfLfWs

Priložený súbor: Ajhľa príroda 1 zm.jpg
Priložený súbor: Ajhľa príroda 2 zm.jpg
Priložený súbor: Ajhľa príroda 3 zm.jpg
CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia

Obsah:

Fogli d´album – impastamenti sottili / Lístky do pamätníka – drobné splynutia (I. Cameretta „Contatti“ / I. skrinka – Dotyky, II. Cameretta „Collegamenti“ / II. skrinka – Spojenia, III. Cameretta / III. skrinka – Cantabile)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Páperie; Líc a rub)
Štyri intermezzá (Krokodíl a rieka Níl – Motýlik Eliška – Hry pod veľkým slnkom – Motýľ)
Hommage à Hesse (Beharrlichkeit des Herzens / Vytrvalosť srdca – Spruch / Výrok)
Malý a veľký – ruka v ruke (úryvok: Chvíľa s Bachom I: Kdeže sú dámy dávnych čias?)
Smutno spieva vtáčik / Sorgset sjunger fågeln, canzona quasi una fantasia per mano sinistra (klavír ľavou rukou)
Ad matrem (Poledne...)

o 2013 Pavlík Records

http://www.qobuz.com/album/juraj-hatrik-impastamenti-sottili-drobne-splynutia-eniko-ginzery-juraj-susanik-vladimir-sawicz-detsky-spevacky-zbor-sro-ivan-palovic-veronika-prokesova-frantisek-pergler-petra-noskaiova-martina-mesticka-spevacky-zbor-mesta-bratislavy-stefan-bucko/8586002481211

Priložené audio: spojenia uryvok.mp3
Zlatý tucet

Golden Dozen

pesničiek pre detské hlasy a klavír
songs for children´s voices and piano

I. Osmijankova kapsa (1. Osmijankov tulácky popevok- 2. Pieseň o Babkinom tichu - 3. Pieseň o zasnežených saniach - 4. Pesnička semienku)
II. Radudajova čarovacia palička (5. Radudajova čarovacia pesnička - 6. Vtáčik malý sadol raz... - 7. Vták starý, múdry... 8. Keď v nebi vyhrávajú)
III. Pelle Otvorušká - náš kamarát (9. Ide Pelle! - 10. Pieseň pre malú Rae - 11. Pieseň zmúdrenia - 12. Stonožka)

2009 ; cca 20 min. - + H plus 2009 - o Slovak Radio Records 2013 (in: CD Život v piesni, Detský spevácky zbor SRo, dir. Adrián Kokoš)

www.youtube.com/watch?v=qBr-ubTkjH8&feature=player_embedded#!

www.youtube.com/watch?v=DKbqeF_87c4&feature=youtu.be

Priložený súbor: Hatrík Zlatý tucet.jpg
CD STOPY / TRACES

František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka
František Pergler Performs Piano Pieces by Juraj Hatrík

obsah:
Dvaja nad kolískou... – malý triptych pre klavír, inšpirovaný Lupienkami z jabloní Milana Rúfusa
Spievaj, klavír! – zbierka pre malých klaviristov
Bolo - nebolo... – triptych pre klavír sólo inšpirovaný básňou Madrigal Tomasa Tranströmera
Stopy – sonáta pre klavír (sopran solo ad libitum) inšpirovaná autorovou rovnomennou piesňou z cyklu Tri venovania na text Františka Bábelu
bonus:
Pieseň pre malú Rae na vlastný text podľa Richarda Bacha

František Pergler - klavír
Tereza Maličkayová - soprán (Pieseň pre malú Rae)

H plus 2011
www.hplus.sk/index.php?section=2&category=12

Priložený súbor: CD Stopy obálka originál.jpg
Dvaja nad kolískou

– malý triptych pre klavír, inšpirovaný Lupienkami z jabloní Milana Rúfusa

Two Over The Cradle...
– little triptych for piano inspired by Petals from Apple Trees by Milan Rúfus

1. Dana rúčky, dana...Uspávanka (Lenke)
2. Varila myšička kašičku...Hra (Miškovi)
3. Klnka, klnka, daj nám slnka... Modlitba (Eliške)

2008 ; 21 min. + H plus 2008 - o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

vizualizácia 1. časti Dana rúčky, dana:
www.youtube.com/watch?v=joWgtOmS7OQ


Priložený súbor: Hatrík Dvaja nad kolískouzm.jpg
Spievaj, klavír!

Piano, Sing!

zbierka riekaniek, popevkov, tancov a pesničiek z vlastných hudobných rozprávok a hudobno-výchovných programov pre malých klaviristov

collection of rhymes, tunes, dances and songs from own music tales and music-educative programmes for little pianists

1998, + H plus 1998 o H plus 2011 (in: CD Stopy/Traces)

Pozri tiež v sekcii PROJEKTY

www.youtube.com/watch?v=x5ONTMlypaI


Priložený súbor: Hatrík Spievaj, klavírm45.jpg
Klíčenie semienok

Sprouting Seeds

zbierka klavírnych skladieb (1. - 7. ročník ZUŠ). Spoločným menovateľom je zdanlivo nezáväzná hra s motívmi, "hudobnými semienkami", ktoré pučia, rastú, vyvíjajú sa, košatejú...
2011, + H plus Bratislava 2011 o Pavlík Records 2013 (in: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia: Štyri intermezzá)

www.youtube.com/watch?v=8vuS_oZjEHg


Priložený súbor: Klíčenie semienok.jpg
Priložený súbor: Klíčenie semienok obsah.pdf
Búvaj, Dieťa krásne

úprava najznámejších kolied pre deti, klavír 6-ručne

www.youtube.com/watch?v=52tlnXKEeSU

www.youtube.com/watch?v=xBC7KY8IutM

Fogli d´album - impastamenti sottili per salterio, stromenti facili e Voci

Lístky do pamätníka - drobné splynutia pre cimbal, ľahkoovládateľné nástroje a hlasy

Sheets of Album/ Delicate Fusions for cimbalom, 10 children´s players the Orff instruments and children voices

Skladba - projekt (reťaz miniatúr) pre dospelého hráča na cimbal, 10 detských hráčov na nástroje z Orffovho inštrumentára a detské hlasy.

I. Dotyky/Contatti/Touches
II. Spojenia/Collegamenti/Fusions
III. Cantabile

2009 o H plus 2010 (In: DVD Malí a veľkí - ruka v ruke) o Pavlík Records 2013 (In: CD Impastamenti sottili - Drobné splynutia)

Premiéra 23. februára 2010 Bratislava

Priložený úryvok z 2. skrinky "Spojenia" deti pri naštudovaní nazvali "Rozprávka".

Priložený súbor: Fogli d´album obálka 2_Page_1.png
Priložené audio: spojenia uryvok.mp3
Deti píšu Bohu I (prosby, kritiky, spovede...)

Children Write to God... (prayers, critiques, confessions)

12 miniatúr na autentické detské texty pre spievajúceho klaviristu (alebo pre spev a klavír),
tiež verzia pre detský zbor a komorný orchester)

12 miniatures on authentic children´s texts for children´s voices and piano/chamber string orchestra

2000, + H plus 2001, 2006 - o Slovak Radio Records 2009 (in: CD Paleta tónov)

Priložené audio: duse.mp3
Priložený súbor: Deti píšu Bohu kl.jpg