obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Integratívne hudobnodramatické projekty tvoria značnú časť tvorivej aktivity Juraja Hatríka. Zahŕňajú niekoľko typov: rozhlasové relácie, ktoré vznikali v 70. a 80. rokoch 20. stor. v cykle Vysielanie pre materské a základné školy, televízne relácie z toho istého obdobia - klubové stretnutia pre mladých a s mladými, ako i inscenácie a filmy.
V tom istom čase sa venoval i integratívnej koncepcii Výchovných koncertov pre školy (VKŠ), kedy začal spolupracovať s umeleckou agentúrou Slovkoncert (teraz Oddelenie vonkajších vzťahov Hudobného centra).
Po návrate na vysokoškolskú pôdu zaviedol predmet Hudobná dielňa, z ktorého vzišlo mnoho podnetov ako pre nové programy VKŠ, tak i námety na prácu s deťmi v rámci umeleckej výchovy a vzdelávania.
Mnohé impulzy a námety tvorivo aplikoval v prostredí hendikepovaných detí v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce, kde pravidelne chodil takmer 30 rokov.
Pedagogickú koncepciu Juraja Hatríka rozvíjajú jeho nasledovníci z radov spolupracovníkov a bývalých študentov.Táto skupina neobsahuje žiadne položky.