obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Integratívne hudobnodramatické projekty tvoria značnú časť tvorivej aktivity Juraja Hatríka. Zahŕňajú niekoľko typov: rozhlasové relácie, ktoré vznikali v 70. a 80. rokoch 20. stor. v cykle Vysielanie pre materské a základné školy, televízne relácie z toho istého obdobia - klubové stretnutia pre mladých a s mladými, ako i inscenácie a filmy.
V tom istom čase sa venoval i integratívnej koncepcii Výchovných koncertov pre školy (VKŠ), kedy začal spolupracovať s umeleckou agentúrou Slovkoncert (teraz Oddelenie vonkajších vzťahov Hudobného centra).
Po návrate na vysokoškolskú pôdu zaviedol predmet Hudobná dielňa, z ktorého vzišlo mnoho podnetov ako pre nové programy VKŠ, tak i námety na prácu s deťmi v rámci umeleckej výchovy a vzdelávania.
Mnohé impulzy a námety tvorivo aplikoval v prostredí hendikepovaných detí v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce, kde pravidelne chodil takmer 30 rokov.
Pedagogickú koncepciu Juraja Hatríka rozvíjajú jeho nasledovníci z radov spolupracovníkov a bývalých študentov.

Medzi Trpaslúšikmi

Cyklus hudobných rozprávok na vlastné scenáre a texty Ľ.Feldeka (každá časť do 15 min. - + SR - o SRo, O - TDM) vznikol v roku 1986 ako vysielanie pre materské školy. 7 Trpaslúšikov (reprezentujú 7 tónov diatonického radu) sprevádza uja Reportéra po ich zázračnej krajine - krajine znejúceho slnka.
Príbehy sú vhodným materiálom na využitie v hudobnej výchove na základnej škole (1. - 2. ročník), ako i pre vyučovanie hudobnej náuky v prípravnom štúdiu a v 1. ročníku základnej umeleckej školy. Vydané na gramoplatniach OPUS (1988), notový a textový materiál pre učiteľov vyšiel v metodickej príručke Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti I. (Eva Čunderlíková, H plus 2009).

V priloženom súbore nájdete krátku ukážku z metodického materiálu pre učiteľov.

NOVINKA: Cyklus príbehov Medzi Trpaslúšikmi nedávno vyšiel aj na 2CD vo vydavateľstve OPUS


Priložený súbor: _vyr_1782Trpaslusikovia_cover-295.jpg
Priložený súbor: Medzi Trpaslúšikmi úryvok.pdf
Priložené audio: Pieseň Trpaslúšikov.mp3
Priložené audio: Pieseň o zasnežených saniach.mp3
Priložené audio: piesen o babkinom tichu.mp3
Záhadné pesničky

Cyklus hudobných príbehov pre 8 - 9-ročné deti vznikol v rokoch 1987 - 88 v cykle rozhlasového vysielania pre základné školy. Protagonistami príbehov sú súrodenci - dvojčatá Zorka a Bystrík, ktoré rady vymýšľajú, hrajú sa, sú zvedavé - a navyše, učia sa hrať na klavíri. So svojím veľkým priateľom, slepým ujom Radudajom riešia záhady, ukryté v hudbe. Vo chvíľach čarovania sa im otvára svet hudobných obrazov, do ktorých môžu priamo vstupovať...
Príbehy sú dostupné na komplete 3 CD, ktoré vyšli ako nepredajná príloha k metodike pre ZUŠ Cesta od zážitku k poznatku a tvorivosti II. (Eva Čunderlíková, H plus 2009). V metodike sa nachádza aj notový materiál a texty pre učiteľov.

Priložené audio: liecenie babiky uryvok.mp3
Priložený súbor: Záhadné pesničky.pdf