obrázok z galérieobrázok z galérieobrázok z galérie

Integratívne hudobnodramatické projekty tvoria značnú časť tvorivej aktivity Juraja Hatríka. Zahŕňajú niekoľko typov: rozhlasové relácie, ktoré vznikali v 70. a 80. rokoch 20. stor. v cykle Vysielanie pre materské a základné školy, televízne relácie z toho istého obdobia - klubové stretnutia pre mladých a s mladými, ako i inscenácie a filmy.
V tom istom čase sa venoval i integratívnej koncepcii Výchovných koncertov pre školy (VKŠ), kedy začal spolupracovať s umeleckou agentúrou Slovkoncert (teraz Oddelenie vonkajších vzťahov Hudobného centra).
Po návrate na vysokoškolskú pôdu zaviedol predmet Hudobná dielňa, z ktorého vzišlo mnoho podnetov ako pre nové programy VKŠ, tak i námety na prácu s deťmi v rámci umeleckej výchovy a vzdelávania.
Mnohé impulzy a námety tvorivo aplikoval v prostredí hendikepovaných detí v Detskom mestečku Trenčín - Zlatovce, kde pravidelne chodil takmer 30 rokov.
Pedagogickú koncepciu Juraja Hatríka rozvíjajú jeho nasledovníci z radov spolupracovníkov a bývalých študentov.

Cirkus Muzikus

hudobno-scénický výchovný projekt pre deti

www.youtube.com/watch?v=XF7IZM2NYe4

úryvok:
www.youtube.com/watch?v=ObWHnieiIY0


Melódia nad zlato

hudobno-scénický výchovný projekt pre deti


úryvok:
www.youtube.com/watch?v=mIr0w4B-DHQ

Distribúcia na školy: Hudobné centrum

Statočný cínový vojačik

Projekt s viacerými výstupmi, založený na metaforizácii 12 tónov chromatickej stupnice ako 12 cínových vojačikov. Vychádza z motívu rovnomennej rozprávky H.Ch.Andersena.

Statočný cínový vojačik - spevohra v 2 dejstvách
Statočný cínový vojačik - projekt hudobnej dielne s možnosťou hudobno-dramatického výstupu
Suita H.CH.A. zo spevohry pre klavír sólo
TOY BOX H.CH.A. - hra s 12 tónmi na báze rozprávkovej alegórie a vlastnej hudby
Sen 12 cínových vojačikov o škaredom kačiatku - projekt hudobnej dielne, metodický list
Hľadajte ma, deti - skrývačková melódia pre bystré hlavy, materiál k súťaži o titul MuMudr. a Cenu Juraja Hatríka

Priložený súbor: Hatrík Suita HCHAm15.jpg
Priložené audio: pochod 11 vojacikov a jednonohy cv.mp3
Priložené audio: odlievanie vojacikov uryvok.mp3
Priložený súbor: TOY BOX.jpg